Coral-V.I.P.
Bezoekadres
Oscar Romerolaan 16
1216 TK Hilversum

Post / factuuradres
Postbus 318
1200 AH Hilversum

Tel. 035-677 39 63
Fax 035-677 22 48


KvK 32171777
BTW NL8224.05.659

Contact

Huurders aantrekken 

Waar het ontwikkelen van vastgoed vooral kennis van bouwprocessen en aantrekkelijke locaties vraagt, vereist het succesvol matchen van vraag en aanbod een grondig inzicht in de markt. Waar zitten de afnemers? In welke fase van hun groeicyclus? Wie zijn hun adviseurs? Coral gaat voor u op zoek naar huurders die passen bij het profiel van de locatie en de doelstellingen van uw businessplan. We bieden een uitstekende begeleiding, bijvoorbeeld in de besprekingen over het opleveringsniveau van casco tot turnkey, de indeling van de (buiten)ruimte, en de verhuizing. In de exploitatiefase investeren we in de huurderstevredenheid via een proactieve, betrokken houding, heldere communicatie en door snel te anticiperen.
Het resultaat is een optimaal verhuurde locatie met een maximale omzet tegen minimale exploitatiekosten per vierkante meter. Kortom, een object met hoge economische waarde.
 

Beheren met visie 

Coral verhuurt, onderhoudt en faciliteert uw vastgoedlocatie. Door deze specifieke werkzaamheden over te laten aan een expert, wordt uw locatie eerder verhuurd en blijven de huurders langer. Een slimmere inkoop verlaagt de kosten en verhoogt de opbrengsten. Zo realiseerden we voor een van onze klanten een grote reductie in de kosten van onderhoud en facilitaire diensten. Een volledig verhuurd pand vergroot bovendien de marktwaarde van de locatie. Tegelijk profiteert u van minder omkijken naar het vastgoed en waarderen huurders het comfort van één vast en deskundig aanspreekpunt. Coral legt zich toe op zowel langjarig full-servicebeheer als incidenteel projectmatig beheer en advies.
 

Adviseren op kwaliteit 

Veel opdrachtgevers hebben voldoende slagkracht om het beheer in eigen hand te houden. Toch wordt Coral gevraagd als adviseur. Bijvoorbeeld tijdelijk voor een inkoopprogramma waarover weinig kennis en ervaring binnen de organisatie is. Of op structurele basis, als scherpzinnige sparringpartner. Waarbij we, als de eigen facilitaire afdeling van de opdrachtgever de raamonderhandelingen heeft afgerond, adviseren over het laagste haalbare prijsniveau met behoud van alle kwalitatieve eisen. De juridische invulling van de contracten. En alles wat het verschil maakt tussen purchasing en procurement. Adviseren wordt daarbij eigenlijk resultaatgericht faciliteren. Op die manier hebben we een van onze klanten advies gegeven over hun inkoop, servicekosten en het maken van afspraken en contacten met leveranciers voor de verschillende schoolpanden onder hun beheer.
 

Onderhouden 

Onderhoud is behoud. Behoud van de waarde van de stenen, en behoud van een goede relatie met de huurder of andere gebruiker. Onderhoud is ook méér dan de startkwaliteit op peil houden. Tijden veranderen, visies op werken veranderen, huurderswensen veranderen. Daarom kijken we ook vooruit naar waar uw investering naartoe moet om ook over tien, vijftien jaar nog steeds optimaal exploitabel te zijn.

Doordat Coral als centrale beheerder optreedt, zijn u en huurders afgeschermd van een wirwar van contacten met verschillende toeleverende partijen. Datzelfde comfort geldt overigens ook voor leveranciers: één contractpartij die veel vierkante meters vertegenwoordigt, leidt in de onderhandelingen tot nog scherpere offertes. De praktijk van onze aanpak bij een van onze klanten voor zowel regulier onderhoud als incidentele werkzaamheden bewijst ons gelijk.
 

Full-service of projectmatig 

Alle individuele diensten of het totale management kunt u voor korte of langere tijd uit handen geven. Daarbij staat steeds het comfort van de projectontwikkelaar of vastgoedeigenaar voorop. Simpelweg, door alle processen efficiënt in te richten en op de tevredenheid van de gebruiker af te stemmen.

Full-servicebeheer

• U outsourcet alle kosten, inkomsten en geldstromen
• Coral integreert desgewenst het bestaande beheerteam/facilityteam
• De contacten tussen verhuurder/eigenaar, huurder en leveranciers blijven bestaan
• Coral beslist over onderhoud, facilitaire contracten en keuze van leveranciers
• U verschuift het exploitatierisico naar Coral
• U ziet de voordelen van samenwerking voor lange termijn


Projectmatig beheer

• U outsourcet alle operationele zaken
• Alle geldstromen lopen via uw organisatie
• Er is een duidelijke afspraak over het einde van het project, bijvoorbeeld de oplevering van een verbouwing of verhuizing van een huurder
• U wilt het gemak van incidentele samenwerking